THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.


Polypropeenfabrieken PP3 EN PPF6

polypropeen-fabrieken PPF

Onze polypropeenfabrieken maken de kunststof polypropeen. De belangrijkste grondstoffen voor de fabriek zijn propeen, etheen en waterstof, allemaal afkomstig uit onze naftakrakers. Voor het productieproces zijn katalysatoren (stoffen die de snelheid van een reactie beïnvloeden) en hulpstoffen nodig.

PRODUCTIE PROCES

polypropeen-productieproces

GRONDSTOFFENZUIVERING

De grondstoffen etheen en propeen moeten zo zuiver mogelijk zijn en daarom worden eerst alle verontreinigingen eruit gehaald.

POLYMERISATIE

Met behulp van katalysatoren wordt een polymerisatieproces op gang gebracht en onderhouden. De polymerisatie vindt in reactoren plaats onder middel hoge druk en binnen een gewenste temperatuur bandbreedte. De waterstof dient om de gewenste polymeer grootte te realiseren.

KATALYSATORDESACTIVERING

De katalysator wordt gedesactiveerd om de reactie te stoppen. De propeen en etheen die niet hebben gereageerd worden uit het polypropeenpoeder verwijderd en teruggewonnen.

EXTRUSIE - OPSLAG EN TRANSPORT

Vervolgens wordt het polypropeenpoeder naar de eindverwerking gevoerd. Daar wordt het poeder gesmolten en omgezet in granulaat (korrels). Hierbij worden additieven (hulpstoffen) toegevoegd, zoals stabilisatoren en glijmiddelen, voor het verkrijgen van bepaalde producteigenschappen. Het granulaat wordt opgeslagen in silo's en vervoerd naar onze klanten.