THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.


Hogedichtheid Polyetheenfabrieken

HDPE-1 HDPE-2

Onze hogedichtheid polyetheenfabrieken maken de kunststof hogedichtheid polyetheen. De belangrijkste grondstoffen zijn etheen en buteen, etheen produceren we zelf in onze naftakrakers. Het maken van de kunststof gebeurt in zogenoemde lagedrukfabrieken die etheen met behulp van een katalysator (stof die de snelheid van een reactie beïnvloedt) polymeriseren. 

PRODUCTIE PROCES

hdpe-productieproces

POLYMERISATIE

De polymerisatie vindt plaats in een horizontale buisreactor waarin de grondstoffen worden rondgepompt.

AFSTOMEN

Vanuit de reactor wordt steeds een deel van de inhoud afgevoerd naar een afstoomsectie. Hier worden bepaalde niet-gereageerde stoffen verdampt en teruggewonnen.

CENTRIFUGEREN/DROGEN

De polyetheensuspensie (polyetheen en water) wordt eerst gecentrifugeerd. Daarna wordt het overgebleven poeder gedroogd en vervoerd naar de poederbunkers.

EXTRUSIE

Vanuit de poederbunkers wordt het product na het toevoegen van hulpstoffen gemengd en vervolgens geëxtrudeerd tot granulaat (korrels).

OPSLAG EN TRANSPORT

Het granulaat wordt opgeslagen in silo's en getransporteerd naar onze klanten.