THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.


Milieu

Wij steken we veel energie in het beschermen van onze omgeving. Dit betekent dat we onze fabrieken zo ontwerpen en bouwen dat ze het milieu zo weinig mogelijk belasten, dat we strenge maatregelen naleven ten aanzien van milieuvervuiling en milieuvriendelijke producten maken. Vanzelfsprekend gaan wij zo zuinig mogelijk om met energie, mede om onze emissies van CO2 te beperken. Wij hechten grote waarde aan het schoonhouden van lucht, water en land en gebruiken daarvoor moderne technologieën. Daarnaast hebben we speciale programma's voor afvalbeheersing, waarbij we de hoeveelheid afval die we produceren zoveel mogelijk beperken. Het grootste deel van ons afval wordt gerecycled.

air land

water kind

Al onze activiteiten worden regelmatig geïnspecteerd door de relevante overheden (de zgn. milieu-audits), waarbij wordt gecontroleerd of de fabrieken aan alle milieueisen voldoen.

OVERLAST

We realiseren ons dat we soms overlast veroorzaken voor onze omgeving. Meestal krijgen we dan klachten over geluid, stank, wit poeder of roet. We doen er alles aan om deze overlast te voorkomen.

MILIEUKLACHTEN

Milieuklachten : bel 0800-0223363

Heeft u een klacht over neerslag, stank of geluid en vermoedt u dat SABIC in Europa daarvan de oorzaak is? Dan kunt u dit doorgeven via het gratis milieuklachtennummer van Chemelot: 0800-0223363.

Ook als u zich ongerust maakt over iets dat u heeft gehoord of gezien op de Chemelotlocatie kunt u dit nummer bellen. U krijgt medewerkers van de Centrale Meldkamer van Chemelot aan de telefoon, die u meteen antwoord geven of zorgen dat de vraag alsnog wordt beantwoord. Een overzicht van alle ongewone voorvallen die zich op de Chemelot lokatie voordoen vindt u op de Chemelot-website.