THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.Opstart naftakraker Olefins 3

24/05/2017

Nu het groot onderhoud aan naftakraker Olefins 3 nagenoeg gereed is, maakt SABIC zich op voor de opstart van de fabriek. Vanaf vandaag zal begonnen worden met de eerste werkzaamheden in deze, welke gepaard gaan met geluid.

De eigenlijke opstart zal ca. 2 dagen in beslag nemen en naar verwachting beginnen op zondag 28 mei a.s., waarbij uitloop naar 29 mei a.s. mogelijk is. Zoals gebruikelijk en noodzakelijk bij de opstart van een naftakraker, zal er worden gefakkeld. Het fakkelen gaat gepaard met licht en geluid. Alhoewel het proces van fakkelen geheel binnen de vergunning van de overheid valt, neemt dit niet weg dat direct omwonenden van deze opstart / het fakkelen ongemak zullen ervaren. SABIC betreurt dat en zal zich proberen in te spannen om de eventuele last mogelijk te beperken. Bij evt. vragen kunt u (gratis) bellen met de Chemelot Milieuklachtenlijn op nr. 0800-0223363.