THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.Update opstart naftakraker Olefins 3

29/05/2017

Naftakraker Olefins 3 is zoals eerder aangekondigd begonnen met de opstart na groot onderhoud. Het zwaartepunt voor wat betreft het fakkelen ligt nu onder voorbehoud op dinsdag 30 en woensdag 31 mei. Het fakkelen tijdens de opstart is vanuit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk, maar kan mogelijk gepaard gaan met licht- en geluidsoverlast. SABIC betreurt dit en doet er alles aan om het fakkelen tot een minimum te beperken.

Direct omwonenden zijn door een gezamenlijk schrijven van Chemelot en SABIC afgelopen weekend persoonlijk middels een brief geïnformeerd.

Zie bijlage.

Wat is fakkelen?

Fakkelinstallaties dienen om gassen die niet in een fabriek kunnen worden verwerkt te verbranden. Daarmee wordt voorkomen dat deze gassen in het milieu terechtkomen. Meestal wordt er gefakkeld omdat een fabriek weer in bedrijf wordt genomen na te hebben stil gelegen, bijvoorbeeld als gevolg van een onderhoudsstop. De leidingen worden dan schoon geblazen met gassen, die uiteindelijk via de fakkelinstallatie worden verbrand. Bij vragen of eventueel klachten kunt u contact opnemen met de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.