Fakkelen door onderhoudswerkzaamheden bij Olefins 3

05 nov 2017

Van 6 t/m 10 november en van 13 t/m 15 november vinden er geplande onderhoudswerkzaamheden plaats bij naftakraker Olefins 3. Hierbij dient de fabriek te fakkelen. SABIC doet er alles aan om eventuele overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Wat is fakkelen?

Fakkelinstallaties zijn bedoeld om gassen die niet in een fabriek kunnen worden verwerkt te verbranden. Daarmee wordt voorkomen dat deze gassen in het milieu terechtkomen. Meestal wordt er gefakkeld omdat een fabriek weer in bedrijf wordt genomen nadat deze heeft stilgelegen, bijvoorbeeld als gevolg van een onderhoudsstop. De leidingen worden dan schoon geblazen met gassen, die uiteindelijk via de fakkelinstallatie worden verbrand.

Ook kan het zijn dat een fabriek voor onderhoud of door een storing uit bedrijf moet worden genomen. De gassen die dan nog in de leidingen zitten, worden dan richting de fakkel geleid. Datzelfde gebeurt als de gassen in de fabriek niet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Ook dan worden ze verbrand.

Fakkelen is dus een voorziening om fabrieken veilig te laten draaien.

Eventuele klachten kunt u melden via de Milieuklachtenlijn van Chemelot: 0800-0223363.

Back